Duidelijke uitleg

gericht op de praktijk

in een prettige leeromgeving.

Particulieren

Lesmateriaal
Lestijden
Niveaus
Tarieven
Klachtenregeling

Er wordt gebruikgemaakt van hedendaags praktisch Frans lesmateriaal, voorzien van luisteroefeningen en is gericht op spreek- en luistervaardigheid. De grammatica en de werkwoorden worden op duidelijke wijze uitgelegd. Het lesmateriaal valt buiten de cursusprijs.

Aan de hand van krantenartikelen, zoals filmrecensies en aankondigingen van Frans georiënteerde exposities, wordt uw aandacht gevestigd op wat er zoal leeft aan Franse cultuur in ons eigen land.

De groepen voor volwassenen worden ingedeeld naar uw niveau: beginners, halfgevorderden en gevorderden. Het is niet zozeer uw kennis van de Franse taal die het niveau bepaalt als wel uw spreekvaardigheid. Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken naar u als persoon om een prettige samenstelling van de groep zoveel mogelijk te garanderen.

Frans voor beginners (niveau 1):
U heeft geen tot weinig kennis van het Frans of die is vrij ver verdwenen door het verstrijken van de tijd. U bent niet of nauwelijks in staat eenvoudige Franse zinnen te formuleren.

Frans voor halfgevorderden (niveau 2):
U beschikt over een actieve basiskennis van het Frans: u kunt de werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige, voltooide en verleden tijd. Huis -tuin- en keukenvocabulaire is bekend en het maken van eenvoudige tot iets moeilijkere zinnen is mogelijk.

Frans voor gevorderden (niveau 3-4):
U bent redelijk tot goed bekend met het correct gebruiken van de Franse grammatica. Daarnaast spreekt u Frans zonder al te veel te vertalen van het Nederlands naar het Frans. Deelname aan een eventuele discussie is voor u een uitdaging.

Frans voor kinderen:
Kinderen die al op jonge leeftijd Frans willen leren spreken, schrijven en begrijpen zijn van harte welkom vanaf ± 8 jaar, groep 4 van de basisschool. Het lesprogramma van 12 maal één uur wordt zodanig samengesteld dat op gevarieerde manier een basiskennis wordt aangeleerd die bruikbaar is in de Franse wereld van jonge kinderen.

De groepsgrootte bepaalt de cursusprijs per persoon.

1 persoon, privé-les op afspraak, incl. lesmateriaal: 50 euro per uur
2 personen, privé-les op afspraak, incl. lesmateriaal: 60 euro per uur
Groep tot 4 personen: 12 lessen à 1¾ uur, excl. lesmateriaal: 250 euro

Cours de français en petits groupes is niet BTW-plichtig. De cursusprijs is de nettoprijs.

"Taleninstituut CDF" streeft naar optimale klanttevredenheid. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. Deze klachtenprocedure geeft inzicht op welke wijze u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Klachtenregeling
Algemene voorwaarden
Privacywetgeving

Maandag 10:00–11:45 uur   Niveau 4
  13:30–15:15 uur   Niveau 1 beginners NIEUW
  19:30–21:15 uur   Niveau 3
 
Dinsdag 09:30–11:15 uur   Niveau 3
  13:30–15:15 uur   Niveau 2
  19:00–20:45 uur   Niveau 2
 
Woensdag 19:30–21:15 uur   Niveau 1